A A A

FOR UTSTILLERE

 

Vi ønsker deg velkommen som utstiller på Sandefjord Julemarked:
2.-3. desember * 8.-10.desember * 15.-17.desember 2017

Årets julemarked i Sandefjord vil bli det 13. julemarkedet. Arrangementet er et resultat av dugnadsinnsats, støtte fra næringsliv, kommune og samarbeidspartnere. Markedet skal være til glede for befolkning og aktører, og drives 100% non profitt.

Sandefjord Julemarked ble ikke arrangert i 2016 og det har en stund vært jobbet med om vi skulle få til å arrangere julemarked på Torvet i Sandefjord. Det skal vi få til! De tradisjonelle røde bodene vil vi ha tilbake på et tradisjonsrikt marked.

Sandefjord Julemarked bygger videre på de samme tradisjonene, med 14 små og to store røde boder, plassert på Torvet i Sandefjord rundt det vakre juletreet som tidligere. Teknisk assistanse og miljøskapere vil forstsatt være på plass.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å leie bod for salg av kunsthåndverk, juleprodukter, matprodukter (ikke servering) og gaver av god kvalitet.

Boder kan leies i periodene som følger:


Dato                          Liten bod (2x3 m)              Stor bod (4x4 m)

2.-3. desember          Kr. 1.400,-                         Kr. 2.500,-
8.-10. desember         Kr. 1.800,-                         Kr. 3.000,-
15.-17. desember       Kr. 1.800,-                         Kr. 3.000,-

 

Bodene må leies for de respektive periodene, og prisen gjelder for perioden. Strøm og markedsføring er inkludert i prisene. Du innreder selv boden som du ønsker med egne hyller, bord, knagger og pynt. Lysstoffrør finnes i alle boder. Små boder kan åpnes helt i front om ønskelig. Stor bod er med dør og to vinduer.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å selge mat for servering i bodene. Bodleier er selv ansvarlig for egne produkter.

 

Salgsartikler:
Kunsthåndverk, juleprodukter, matprodukter (ikke servering) og gaver av god kvalitet.
Det er ikke ønskelig med aktører som selger importert, masseprodusert julepynt.

 

Åpningstider:
Fredager kl. 13.00-18.00 * Lørdager kl. 13.00-18.00 * Søndager kl 13.00-18.00
Bodene skal være betjent og tilgjengelig for publikum i hele åpningstiden, opp- og nedrigg må skje før og etter åpningstid.

 

Bestilling og betaling:
Vi venter også i år stor pågang på bestilling. Bestilling gjøres ved å sende en mail til beate@kultursupport.no . Faktura sendes sammen med bekreftelse på bestilling.

 

Kontakt:
Prosjektansvarlig: Beate Ringdal, 95 24 50 95, e-post: beate@kultursupport.no